top of page

Villkor

 Nedan följer några villkor som gäller när man lämnar över sitt djur till pensionatet.

Djurets hälsotillstånd

 

Ditt djur ska vara frisk när den kommer till pensionatet.

Kaniner ska vara vaccinerade och intyg ska kunna visas upp.

Om djuret skulle insjukna under sin pensionatsvistelse kommer vi efter att ha kontaktat er ta det till veterinären på er bekostnad.

Ni kommer få fylla i ett formulär innan inlämningen med uppgifter som veterinären kan komma att behöva.

Avboka plats

 

Avbokning kan ske fram till ett dygn innan bokad tid. Sker avbokning mindre än ett dygn före bokad tid debiteras halva avgiften för den bokade perioden.

Avbokning sker via telefon eller e-post.

Har du bokat en plats och sen inte dyker upp kommer hela avgiften för den bokade perioden debiteras mot faktura.

Foder

 

Det är viktigt att du tar med dig det foder ditt djur brukar äta utöver hö, det kan vara pellets eller någon annan foderblandning.

Anledningen är att kaniner och övriga smådjur är mycket känsliga för plötslig ändring av foder och de kan få besvär med sina magar.

På pensionatet finns fri tillgång till hö och gnagmaterial i form av pinnar från Hassel och Sälg.

Burar

 

Alla våra burar lever upp till Jordbruksverkets krav på minsta tillåtna burstorlek och är besiktigade av Länsstyrelsen.

Betalning

 

Betalning för hela vistelsen sker vid inlämning, kontant eller med Swish. 

Boka plats

 

Bokning sker via telefon eller e-post

 

Boka >>

Fullständiga villkor som bifogas bokningsbekräftelsen hittar du här

bottom of page